Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Osek
Osek
rozšířené vyhledávání
městoOsek

Úřední hodiny

PO: 7:00 – 11:30,12:30 – 17:00 ÚT: 7:00 – 11:30,12:30 – 15:00 ST: 7:00 – 11:30,12:30 – 17:00 ČT: 7:00 – 11:30,12:30 – 15:00 PÁ: 7:00 – 11:00
pokladna v pátek uzavřena

Finanční odbor

Vedoucí finančního odboru: Lenka Sosnová

Číslo dveří 1

 • Rozpočet města (zpracování podkladů, tvorba a kontrola plnění a čerpání)
 • Účetnictví města 
 • Zpracování rozborů hospodaření a závěrečného účtu města
 • Agenda k finančním fondům města
 • Mzdová a personální agenda
 • Agenda k veřejně prospěšným pracím dle dohod s Úřadem práce Teplice
 • Zpracování statistických výkazů na úseku financí a personalistiky
 • Kontrolní činnost na úseku financí města a zřízených organizací
 • Vyřizování pojistných událostí
 • Podklady pro inventarizaci majetku města
 • Platební a zúčtovací styk s peněžními ústavy 
 • Rezervace prodejních míst při Oseckých slavnostech (pouti) mimo prostoru kláštera 

Číslo dveří 2

 • Vedení hlavní pokladny městského úřadu
 • Czech POINT
 • Evidence, vyměřování a vymáhání místního poplatku za odpad
 • Evidence, vyměřování a vymáhání místního poplatku ze psů 
 • Evidence, vyměřování a vymáhání místního poplatku za pobyt 
 • Vyměřování a vymáhání místního poplatku za užívání veřejného prostranství (dle podkladů odboru výstavby a místního hospodářství)
 • Evidence a vymáhání blokových pokut
 • Evidence a vymáhání pokut (dle podkladů odborů)  
 • Uplatnění osvobození od platby místních poplatků
 • Výběr plateb všech místních poplatků a příjmů města vč. splátek půjček  
 • Výplata výdajů města dle podkladů (vč. faktur) 
 • Evidence přijatých faktur města
 • Vystavení a evidence faktur vydaných městem

Právní předpisy, kterými se především řídí ve své práci finanční odbor

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, v platném znění,
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, 
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění,
 • Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění,
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, 
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění,
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění,
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
 • Zákon č. 262/2006, zákoník práce, v platném znění,
 • Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, v platném znění,
   
 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky, v platném znění,
 • Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění,
 • Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění

Odkazy

 • Informační povinnost správce daně 
 • Rozpočet a hospodaření města (střednědobé výhledy rozpočtu, rozpočty, rozpočtová opatření, výkazy, závěrečné účty)

Kontakty

Oznámení o zveřejnění - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2023 Města Osek

Oznámení zveřejnění opr_.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 124,38 kB

Inf.povinnost správce daně 2022

Inf.povinnost správce daně 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 278,06 kB

E-LINK Oznámení na zveřejnění 2023

E-LINK Oznámení na zveřejnění 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 190,33 kB
nahoru

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mapový portál

Mapový portál

Odkaz na mapový portál:
https://osek.gis4u.cz

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0