Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Osek
Osek
rozšířené vyhledávání
městoOsek

Úřední hodiny

PO: 7:00 – 11:30,12:30 – 17:00 ÚT: 7:00 – 11:30,12:30 – 15:00 ST: 7:00 – 11:30,12:30 – 17:00 ČT: 7:00 – 11:30,12:30 – 15:00 PÁ: 7:00 – 11:00
pokladna v pátek uzavřena

Definice tísňové výzvy

Tísňová výzva vede k aktivaci traumatologického plánu a tím i jednotlivých složek IZS při krizových událostech, jež mají tyto charakteristiky:

Hromadné zdravotnické ztráty, hromadný úraz rozsáhlý

(Definice dle konvencí medicíny katastrof)

 • Každá mimořádná událost (Definice mimořádné události dle zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému: "Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací"), při níž dojde k poškození zdravotního stavu u minimálně 10 postižených a tento stav nejsou kapacitně schopny v daném čase řešit síly a prostředky ve službě dané oblastní ZS (počet zraněných většinou nepřekračuje číslo 50 – viz.dále).

I.–III. stupeň poplachu IZS, zvláštní poplachový stupeň

(Dle zákona č. 239/2000 Sb. o Integrovaném záchranném systému)

 • Stupeň poplachu předurčuje potřebu sil a prostředků pro záchranné a likvidační práce v závislosti na druhu a rozsahu mimořádné události a také na úrovni koordinace složek IZS při společném zásahu. Čtvrtý stupeň se označuje jako „zvláštní“ a je stupněm nejvyšším.
 • Potřebný stupeň poplachu vyhlašuje pro jedno místo zásahu velitel zásahu nebo operační a informační středisko IZS při prvotním povolávání složek na místo zásahu či pro určité území postižené mimořádnou událostí, pokud je na něm více jak jedno místo zásahu.

I. stupeň poplachu IZS je vyhlašován v případě, že:

 • Mimořádná událost ohrožuje jednotlivé osoby, jednotlivý objekt nebo část, jednotlivé dopravní prostředky osobní nebo nákladní dopravy nebo plochy území do 500 m2 nebo
 • záchranné a likvidační práce provádí základní složky, které není nutno při společném zásahu nepřetržitě koordinovat.

II. stupeň poplachu IZS je vyhlašován v případě, že:

 • Mimořádná událost ohrožuje více jak 100 a nejvýše 1000 osob, více jak jeden objekt se složitými podmínkami pro zásah, jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob, cenný chov zvířat nebo plochy území do 10 000m2,
 • záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky kraje nebo okresu, kde mimořádná událost probíhá, nebo
 • je nutné nepřetržitě koordinovat složky velitelem zásahu při společném zásahu.

III. stupeň poplachu IZS je vyhlašován v případě, že:

 • Mimořádná událost ohrožuje více jak 100 a nejvýše 1000 osob, část obce nebo areálu podniku, soupravy železniční přepravy, několik chovů hospodářských zvířat, plochy území do 1 km2, povodí řek, produktovody, jde o hromadnou havárii v silniční dopravě nebo o havárii v letecké dopravě, nebo
 • záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky IZS nebo se využívají síly a prostředky z jiných krajů nebo jiných okresů než z těch, které byly postiženy mimořádnou událostí, nebo
 • je nutné složky při společném zásahu v místě zásahu koordinovat velitelem zásahu za pomoci štábu velitele zásahu a místo zásahu rozdělit na sektory a úseky.

Zvláštní stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že mimořádná událost ohrožuje více jak 1000 osob, celé obce nebo plochy území nad 1 km2.

Stav nebezpečí se jako bezodkladné opatření může vyhlásit, jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí nebo vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek IZS.

Stav nebezpečí lze vyhlásit pouze s uvedením důvodů, na nezbytně nutnou dobu a pro celé území kraje nebo okresu nebo pro jejich část. Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí musí obsahovat krizová opatření a jejich rozsah. Změna těchto opatření musí bát rovněž vyhlášena. Stav nebezpečí vyhlašuje hejtman kraje.

Nouzový stav se vyhlašuje v situaci, ve které jsou ve značné míře ohroženy života a zdraví občanů, majetkové hodnoty, vnitřní bezpečnost a pořádek. Může jej vyhlásit vláda, v případě nebezpečí z prodlení předseda vlády. Vyhlašuje se na celém území státu nebo pouze v ohrožených regionech.

Vyhlášení I.–III. stupně chemického poplachu

I. stupeň chemického poplachu 

 • Škodlivá látka se u stacionárních zdrojů nešíří mimo provozovnu či výrobnu, zůstává v areálu výrobního podniku. U mobilních zdrojů nedochází k výronu škodlivé látky mimo poškozený přepravní systém.

Doporučuje se vyhlásit pohotovost k provedení traumatologického plánu.


II. stupeň chemického poplachu 

 • Škodlivá látka se u stacionárních zdrojů šíří mimo provozovnu či výrobnu, avšak stále zůstává v areálu výrobního podniku či závodu. U mobilních zdrojů je výron škodlivé látky do nejbližšího okolí transportního systému.

Doporučuje se vyhlásit pohotovost k provedení traumatologického plánu nebo přímo aktivovat traumatologický plán oblasti a/nebo ÚSZS.


III. stupeň chemického poplachu 

 • Škodlivá látka se u stacionárních zdrojů šíří mimo areál výrobního podniku, u mobilních zdrojů se šíří do velké vzdálenosti od přepravního systému.

Nutno přímo aktivovat traumatologický plán oblasti a zároveň traumatologický plán ÚSZS.

nahoru

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mapový portál

Mapový portál

Odkaz na mapový portál:
https://osek.gis4u.cz

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0