Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Osek
Osek
rozšířené vyhledávání
městoOsek

Úřední hodiny

PO: 7:00 – 11:30,12:30 – 17:00 ÚT: 7:00 – 11:30,12:30 – 15:00 ST: 7:00 – 11:30,12:30 – 17:00 ČT: 7:00 – 11:30,12:30 – 15:00 PÁ: 7:00 – 11:00
pokladna v pátek uzavřena

Informace pro právnické a podnikající fyzické osoby

Povinnosti podnikajících fyzických osob a právnických osob při nakládání s komunálním odpadem

Dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech má každá právnická osoba a fyzická podnikající osoba povinnost odkládat odpady na základě uzavřené smlouvy s oprávněnou osobou, která má povolení k převzetí odevzdaných odpadů. Dále musí tyto osoby, pokud umožňují ve své provozovně nepodnikajícím fyzickým osobám (např. zaměstnancům, zákazníkům…) odkládání komunálního odpadu vzniklého v rámci provozovny, zajistit místa pro oddělené soustřeďování odpadu, a to alespoň pro odpady papíru, plastů, skla, kovů a biologického odpadu na základě § 62 odst.1 zákona o odpadech. Nestačí tedy platit poplatek jako fyzická osoba s trvalým bydlištěm v obci, ale ze zákona je nutné uhradit poplatek i za svoji podnikatelskou činnost, kterou provozuje, a to i za odpady z provozovny v domě, ve kterém též bydlí. Mezi původce odpadu patří nejen velké firmy, ale i drobní podnikatelé (např. malé obchody, pohostinství, kadeřnice, masérky, účetní, zedníci, instalatéři, lékařské ordinace a další…).

Právnická osoba a fyzická podnikající osoba nesmí odpady z podnikatelské činnosti odkládat do obecních nádob (kontejnerů) umístěných po městě. Tyto kontejnery na tříděný odpad slouží pouze pro potřeby občanů města!

Pokud jste zatím nestihli tuto službu zasmluvnit, existují následující možnosti, jak to napravit:

  • První možností, kterou podnikatel má je uzavřít smlouvu přímo s poskytovatelem služby – příslušnou „svozovou“ firmou (např. když při jeho činnosti vznikají i další odpady než jen ty, které lze zařadit jako odpovídající druh komunálního odpadu, nebo se nechce zapojit do systému obce). V takovém případě za nakládání s odpady, které vzniknou při jeho činnosti, nese plnou zodpovědnost, včetně povinnosti ověřit si, zda firma, které odpady předává, je k převzetí oprávněna.
  • Druhou možností je zapojit se do systému nakládání s komunálním odpadem v obci prostřednictvím uzavření smlouvy s Městem Osek. Podnikateli tak odpadají některé starosti (např. ověřovat, zda firma, které předává odpad, má všechna příslušná oprávnění). Dovolujeme si zde upozornit, že zajištění této služby ve smluvním vztahu s městem povede jednak k vyššímu komfortu podnikatelského subjektu a zároveň bude naplněna legislativní povinnost tohoto subjektu v plné výši.

Za paušální roční poplatek tak můžete ke splnění Vaší zákonné povinnosti využívat veřejná kontejnerová stání na tříděný odpad rozmístěné na území města Osek. O odpadech, které budete na základě smlouvy odevzdávat do obecního systému, nemusíte vést průběžnou evidenci.

Případným uzavřením smlouvy o využití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem se vyhnete sankcím dle § 121 odst. 2 písm. o zákona 541/2020 Sb., o odpadech.

Dále bychom rádi upozornili na skutečnost, že není cílem města sankcionovat ty podnikatelské subjekty, které své zákonné povinnosti zatím řádně neplní. Cílem města je poskytnout součinnost k Vašemu usnadnění přechodu do zákonného režimu při nakládání s odpady. Proto věříme, že i z Vaší strany bude poskytnuta řádná spolupráce, abychom si zvýšenou administrativní a související zátěž maximálně vzájemně ulehčili.

Pokud v současné době disponujete smlouvou s Městem Osek, podle již neplatného zákona o odpadech a rádi byste se zapojili do obecního systému pro nakládání s odpady podle nového zákona, bude třeba tuto smlouvu ukončit a uzavřít smlouvu novou.

CENÍK pro právnické a podnikající fyzické osoby při zapojení do systému nakládání s odpady obce

Kategorie: A
Cena bez DPH/rok: 750,-
Základní cena za připojení se k systému a využití nádob na tříděný odpad. Směsný komunální odpad v minimálním množství – do společných nádob. (např. kanceláře, drobní živnostníci – do dvou zaměstnanců)

Kategorie: B
Cena bez DPH/rok: 2500,-
Cena za připojení se k systému obsahuje: využití nádob na tříděný odpad a vývoz popelnice na směsný komunální odpad o objemu 120 l – max.1x týdně. V případě vývozu více popelnic se částka násobí jejich počtem. (např. kanceláře, malé prodejny, lékařské ordinace, drobní živnostníci – od dvou zaměstnanců)

Kategorie: C
Cena bez DPH/rok: 11500,-
Cena za připojení se do systému obsahuje: využití nádob na tříděný odpad a vývoz kontejneru na směsný komunální odpad o objemu 1100 l – max. 1x týdně. V případě vývozu více kontejnerů se částka násobí jejich počtem. (např. restaurační zařízení, pohostinství, ubytovací zařízení, příspěvkové organizace atd.)


Informace na MěÚ Osek – odbor výstavby a místního hospodářství p. Dvořáková
tel.: 417 837 189, e-mail: dvorakova@osek.cz.

nahoru

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mapový portál

Mapový portál

Odkaz na mapový portál:
https://osek.gis4u.cz

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0