Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Osek
Osek
rozšířené vyhledávání
městoOsek

Úřední hodiny

PO: 7:00 – 11:30,12:30 – 17:00 ÚT: 7:00 – 11:30,12:30 – 15:00 ST: 7:00 – 11:30,12:30 – 17:00 ČT: 7:00 – 11:30,12:30 – 15:00 PÁ: 7:00 – 11:00
pokladna v pátek uzavřena

Pravidla pro poskytování finančního daru pro nově přihlášené občany města Osek

Pravidla pro poskytování finančního daru pro nově přihlášené občany města Osek

Účelem podpory dle Pravidel pro poskytování finančního daru pro nově přihlášené občany města Osek je krytí nákladů spojených se změnou trvalého pobytu žadatele. Podpora tak míří ke stabilizaci či zvýšení počtu obyvatel s trvalým pobytem ve městě Osek v souvislosti s rostoucími důsledky procesu, který je označován jako smršťování měst, a tedy řešení důsledků zmenšování města co do počtu obyvatel

Důvodem podpory stanoveného účelu je zvýšení kvality života obyvatel města Osek formou navýšení finančních prostředků do jeho udržitelného rozvoje podporou veřejné infrastruktury (např. zvýšení plánovaných nových investic, podpora společenského a kulturního života) prostřednictvím příspěvku státního rozpočtu na trvale přihlášeného obyvatele.

Cílem programu je zvýšení povědomí obyvatel o toku veřejných financí do rozpočtu města Osek a zvýšení územní identity obyvatel s jejich městem a spoluzodpovědnosti každého obyvatele města za krytí výdajů města směřujících do jeho udržitelného rozvoje.

Program je tedy zaměřen primárně na občany, kteří již ve městě Osek žijí, ale nemají zde přihlášené trvalé bydliště, čímž město Osek přichází o nemalé prostředky z rozpočtového určení daní. Cílem není zajistit přihlašování osob do města Osek za účelem získání daru, ale podpořit již stávající obyvatele k rozhodnutí přihlásit si trvalé bydliště ve městě Osek.

Výše daru byla stanovena na částku 15.000,- Kč. Dar bude vyplácen po uzavření smlouvy a následovně:

1) první část daru ve výši 5.000,- Kč bude žadateli vyplacena ve lhůtě dle smlouvy o poskytnutí daru,

2) druhá část Daru ve výši 5.000,- Kč bude žadateli vyplacena do 30 dnů ode dne, kdy uplyne 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí Daru, a to za předpokladu, že žadatel i nadále splňuje veškeré podmínky

3) třetí část Daru ve výši 5.000,- Kč bude žadateli vyplacena do 30 dnů ode dne, kdy uplyne 24 měsíců ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí Daru, a to za předpokladu, že žadatel i nadále splňuje veškeré podmínky.

Na poskytnutí a vyplacení finančního daru není právní nárok, každá žádost bude posuzována individuálně.

O tento dar bude moci požádat fyzická osoba, která splňuje současně tyto podmínky:

1) má trvalý pobyt na území města Osek,

2) se přihlásila k trvalému pobytu na území města Osek od 1.12.2023 včetně a to na adresu odlišnou od adresy Městského úřadu Osek

3) je ke dni podání žádosti přihlášena k trvalému pobytu na území města Osek nejméně 12 po sobě jdoucích měsíců,

4) prokáže nepřetržitý trvalý pobyt mimo území města Osek v délce nejméně 5 let přede dnem přihlášení k trvalému pobytu na území města Osek,

5) po dobu trvání smlouvy o poskytnutí daru je nepřetržitě přihlášena k pobytu na území města Osek, přičemž tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že žadatel změní adresu trvalého pobytu v rámci města Osek, ledaže by šlo o změnu na adresu Městského úřadu Osek,

6) nemá peněžité závazky po splatnosti vůči městu Osek a jím zřízeným a založeným organizacím.

7) nezletilého žadatele zastupuje jeho zástupce. Nezletilý žadatel, který je mladší 6 let, je povinen splnit podmínku č. 4 pouze v rozsahu doby od jeho narození.

Tato pravidla nabývají platnosti dne 1.12.2023.

Kde nás najdete

  • Osek, Zahradní 246, Finační odbor, přízemí, dveře č. 1

Úřední hodiny

Vedoucí

Lenka Sosnová

Pravidla

Pravidla pro dotaci na nove obcany mesta Osek ke zveřejnění.docx Typ: DOCX dokument, Velikost: 25 kB

Jaké doklady a informace musím přinést?

Žádost včetně povinných příloh

Formuláře 

priloha c. 1 - zadost ob.docx Typ: DOCX dokument, Velikost: 21.65 kB

priloha c.2- darovaci smlouva ob.docx Typ: DOCX dokument, Velikost: 16.73 kB

 

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit?

  • Žádné
nahoru

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mapový portál

Mapový portál

Odkaz na mapový portál:
https://osek.gis4u.cz

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0