Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Osek
Osek
rozšířené vyhledávání
městoOsek

Úřední hodiny

PO: 7:00 – 11:30,12:30 – 17:00 ÚT: 7:00 – 11:30,12:30 – 15:00 ST: 7:00 – 11:30,12:30 – 17:00 ČT: 7:00 – 11:30,12:30 – 15:00 PÁ: 7:00 – 11:00
pokladna v pátek uzavřena

Přihlášení k trvalému pobytu

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit?

Kde nás najdete

 • Osek, Zahradní 246, Správní odbor, 1. patro, dveře č. 8

Úřední hodiny

Vedoucí

 • Bc. Jana Krtková

Pracovníci

 • Bc. Lucie Semenská

Jaké doklady musím přinést?

 • Občanský průkaz
 • Kupní smlouva opatřená doložkou
 • Nájemní smlouva
 • Podnájemní smlouva
 • Další doklady opravňující přihlášení k trvalému pobytu

Formuláře

 • Přihlašovací lístek k trvalému pobytu je k dispozici na úřadě.

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit?

 • Za přihlášení k trvalému pobytu osoby starší 15 let se vybírá na místě správní poplatek ve výši 50 Kč.
 • Za výpis z informačního systému evidence obyvatel se vybírá správní poplatek 50 Kč.
 • Za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky 100 Kč.

Vlastník nemovitosti

 • Každý vlastník nemovitosti, může za poplatek 50 Kč, požádat o vydání výpisu osob, které má ve své nemovitosti přihlášeny k trvalému pobytu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

 • okamžitě přímo na místě

Další informace

V případě, že občan, který se přihlašuje k trvalému pobytu, nemá nájemní smlouvu, ani žádný doklad, opravňující byt nebo dům užívat, může toto oprávnění prokázat přímo na tomto pracovišti vlastník nebo pronajímatel nemovitosti (písemně potvrdit tzv. souhlas s přihlášením k trvalému pobytu).

Doručovací adresa

Každý občan má možnost na ohlašovně v místě trvalého pobytu nahlásit adresu pro doručování písemností.

Tuto adresu budou z registru evidence obyvatel využívat pouze zákonem stanovené subjekty (policie, soudy, obecní úřady, apod.), které mají ze zákona přístup do registru evidence obyvatel. Nelze tuto adresu považovat za místo, kam bude automaticky zasílána veškerá korespondence, kterou občanům doručuje poštovní úřad.

Zprostředkování kontaktu

Občan může osobně, po předložení platného dokladu totožnosti, na každém obecním úřadu požádat o zprostředkování kontaktu na další osobu. Tato žádost je zpoplatněna kolkovou známkou ve výši 500 Kč (případně v hotovosti nebo zasláním na účet Ministerstva vnitra, č. 3711-8920071/0710, se jako variabilní symbol uvede číslo ve tvaru 1111…., kdy na pozice teček napíše žadatel část svého rodného čísla, uvedeného za lomítkem (čtyřmístné nebo trojmístné číslo) – např. 11116823, u trojmístných koncovek např. 1111297 (variabilní symbol nemůže obsahovat tečky, čárky, pomlčky, písmena, mezery, apod.). První čtyři číslice variabilního symbolu jsou v tomto případě vždy jedničky. Specifický symbol: 433. Jako zpráva pro příjemce se uvede jméno a příjmení kontaktující osoby.

Žadatel vyplní příslušný formulář a tento se  postoupí na Ministerstvo vnitra České republiky. K této žádosti je možné připojit odůvodnění, které bude předáno kontaktovanému.

Kontaktující osobě bude sděleno, zda byly kontaktní údaje kontaktované osobě předány. Pokud kontaktovaná osoba zemřela, bude o této skutečnosti kontaktující vyrozuměn.

Formulář žádosti

Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky

V případě, že občan nežije na území České republiky a chtěl by ukončit trvalý pobyt, který má vedený v registru evidence obyvatel, dostaví se osobně na ohlašovnu obecního úřadu, kde má trvalý pobyt hlášený nebo na zastupitelský úřad. 

Pokud chce toto oznámení učinit písemně, musí být podpis úředně ověřen.

Pokud tímto oznámením občan pověří zástupce, na základě plné moci, mít být ověřeny všechny podpisy.

Dnem ukončení se považuje den, kdy je toto oznámení doručeno ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v žádosti. 

S tímto oznámením odevzdává občan občanský průkaz.

nahoru

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mapový portál

Mapový portál

Odkaz na mapový portál:
https://osek.gis4u.cz

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0